Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

1Mak 3:1Anaknya Yudas yang disebut Makabe menjadi pengganti Matatias.

1Mak 3:2Semua saudaranya dan sekalian orang yang telah menganut bapaknya membantu dia pula. Dengan semangat mereka berperang untuk Israel.

1Mak 3:3Yudas meluaskan kemuliaan bangsanya, dan baju zirah dikenakannya laksana raksasa, disabuknyalah perlengkapan untuk pertempuran. Banyak pertempuran diadakannya, dan perkemahan dilindunginya dengan pedang.

1Mak 3:4Ia menyerupai seekor singa dalam tingkah lakunya, seperti singa muda yang mengaum-ngaum mencari mangsanya.

1Mak 3:5Dikejarnya kaum jahat di manapun juga didapatinya, dan para pengganggu bangsanya dibakar habis olehnya.

1Mak 3:6Hati para penjahat mengecut karena takut kepadanya, dan kebingunganlah semua yang berbuat jahat. Usaha penyelamatannya berhasil baik.

1Mak 3:7Banyak raja sakit hati oleh karena dia, tetapi Yakub digembirakan oleh perbuatan-perbuatannya. Kenangan kepada dia tetap dipuji-puji untuk selama-lamanya.

1Mak 3:8Ia menjelajahi semua kota Yehuda, dan membinasakan para fasik lenyap dari padanya dan dipalingkannyalah kemurkaan dari Israel.

1Mak 3:9Namanya disebut-sebut sampai ke ujung bumi, sebab dihimpunkannya orang-orang yang nyaris terbasmi.

1Mak 3:10Adapun Apolonius mengerahkan orang-orang asing dan banyak pasukan dari daerah Samaria untuk menyerang Israel.

1Mak 3:11Hal itu diketahui oleh Yudas yang kemudian keluar menyongsong dia. Apolonius dikalahkan dan dibunuh olehnya. Banyak musuh tewas karena luka, sedangkan yang lain-lain melarikan diri.

1Mak 3:12Mereka dirampasi dan pedang Apolonius diambil oleh Yudas sendiri yang seumur hidupnya bertempur dengan pedang itu.

1Mak 3:13Mendengar bahwa Yudas mengerahkan sepasukan orang dan bahwa sejemaah orang yang setiawan dan mampu untuk bertempur menyertainya maka Seron, panglima angkatan perang Siria,

1Mak 3:14berpikir: "Aku mau mencari nama yang harum dan menjadi tersohor dalam kerajaan. Baiklah aku bertempur dengan Yudas dan pengikut-pengikutnya yang telah mempermudah titah raja."

1Mak 3:15Maka dari itu Seron bersiap dan bersama dengannya majulah pula segerombolan besar kaum fasik yang mau membantu dia menimpakan hukuman kepada orang Israel.

1Mak 3:16Ketika Seron tiba di dekat tanjakan Bet-Horon maka keluarlah Yudas menyongsong dia dengan segenggam orang.

1Mak 3:17Melihat pasukan yang bersongsong itu berkatalah mereka kepada Yudas: "Masakan kita yang hanya segenggam ini dapat bertempur dengan pasukan raksasa yang sekuat itu! Apa pula kita sudah letih dan belum juga makan apa-apa hari ini!"

1Mak 3:18Sahut Yudas: "Mudah saja jumlah besar ditangkap dengan tangan orang sedikit. Sebab bagi Sorga tiada bedanya menyelamatkan dengan perantaraan banyak orang atau dengan perantaraan sedikit saja.

1Mak 3:19Kemenangan dalam perangpun tidak terletak pula dalam banyaknya pasukan melainkan dari Sorgalah datang kekuatan.

1Mak 3:20Orang-orang itu menghadapi kita dengan kecongkakan yang berlebih-lebihan dan dengan kedurjanaan lagi bermaksud menumpas kita serta isteri dan anak-anak kita dan merampasi kita.

1Mak 3:21Sebaliknya kita bertempur demi hidup kita dan untuk undang-undang kita.

1Mak 3:22Sorgalah yang akan menggempur mereka di hadapan kita! Dari sebab itu jangan takut kepada mereka!"

1Mak 3:23Baru saja ia berhenti berbicara maka dengan tak tersangka-sangka disergapnya musuh dan digempurnya Seron serta balanya.

1Mak 3:24Seron dikejar oleh orang-orang Yahudi dari jalan turun Bet-Horon sampai ke dataran. Dari antara musuh ada lebih kurang delapan ratus orang tewas. Lain-lainnya melarikan diri ke wilayah Filistea.

1Mak 3:25Maka timbullah ketakutan kepada Yudas serta saudara-saudaranya, dan bangsa-bangsa sekeliling dihinggapi kebingungan.

1Mak 3:26Nama Yudas sampai juga ke hadapan raja dan segala bangsa mempercakapkan pertempuran-pertempuran yang diadakan Yudas.