Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ams 1:1Amsal-amsal Salomo bin Daud, raja Israel,

Ams 1:2untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna,

Ams 1:3untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran,

Ams 1:4untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda?

Ams 1:5baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan?

Ams 1:6untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak.

Ams 1:7Takut akan TUHAN adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.


Ams 1:20Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya,

Ams 1:21di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya.

Ams 1:22"Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu, pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan?

Ams 1:23Berpalinglah kamu kepada teguranku! Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu.

Ams 1:24Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku,

Ams 1:25bahkan, kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku,

Ams 1:26maka aku juga akan menertawakan celakamu; aku akan berolok-olok, apabila kedahsyatan datang ke atasmu,

Ams 1:27apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu.

Ams 1:28Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab, mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku.

Ams 1:29Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan TUHAN,

Ams 1:30tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku,

Ams 1:31maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka, dan menjadi kenyang oleh rencana mereka.

Ams 1:32Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya.

Ams 1:33Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari pada kedahsyatan malapetaka."