Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ams 8:1Bukankah hikmat berseru-seru, dan kepandaian memperdengarkan suaranya?

Ams 8:2Di atas tempat-tempat yang tinggi di tepi jalan, di persimpangan jalan-jalan, di sanalah ia berdiri,

Ams 8:3di samping pintu-pintu gerbang, di depan kota, pada jalan masuk, ia berseru dengan nyaring:

Ams 8:4"Hai para pria, kepadamulah aku berseru, kepada anak-anak manusia kutujukan suaraku.

Ams 8:5Hai orang yang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan, hai orang bebal, mengertilah dalam hatimu.


Ams 8:12Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan.

Ams 8:13Takut akan TUHAN ialah membenci kejahatan; aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat.

Ams 8:14Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan.

Ams 8:15Karena aku para raja memerintah, dan para pembesar menetapkan keadilan.

Ams 8:16Karena aku para pembesar berkuasa juga para bangsawan dan semua hakim di bumi.

Ams 8:17Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku.

Ams 8:18Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan.

Ams 8:19Buahku lebih berharga dari pada emas, bahkan dari pada emas tua, hasilku lebih dari pada perak pilihan.

Ams 8:20Aku berjalan pada jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan,

Ams 8:21supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh perbendaharaan mereka.

Ams 8:22TUHAN telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaan-Nya, sebagai perbuatan-Nya yang pertama-tama dahulu kala.

Ams 8:23Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama, sebelum bumi ada.

Ams 8:24Sebelum air samudera raya ada, aku telah lahir, sebelum ada sumber-sumber yang sarat dengan air.

Ams 8:25Sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu dari pada bukit-bukit aku telah lahir;

Ams 8:26sebelum Ia membuat bumi dengan padang-padangnya atau debu dataran yang pertama.

Ams 8:27Ketika Ia mempersiapkan langit, aku di sana, ketika Ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudera raya,

Ams 8:28ketika Ia menetapkan awan-awan di atas, dan mata air samudera raya meluap dengan deras,

Ams 8:29ketika Ia menentukan batas kepada laut, supaya air jangan melanggar titah-Nya, dan ketika Ia menetapkan dasar-dasar bumi,

Ams 8:30aku ada serta-Nya sebagai anak kesayangan, setiap hari aku menjadi kesenangan-Nya, dan senantiasa bermain-main di hadapan-Nya;

Ams 8:31aku bermain-main di atas muka bumi-Nya dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku.

Ams 8:32Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku.

Ams 8:33Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak; janganlah mengabaikannya.

Ams 8:34Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku.

Ams 8:35Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan TUHAN berkenan akan dia.

Ams 8:36Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya; semua orang yang membenci aku, mencintai maut."