Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ayb 19:1Tetapi Ayub menjawab:

Ayb 19:2"Berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku, dan meremukkan aku dengan perkataan?

Ayb 19:3Sekarang telah sepuluh kali kamu menghina aku, kamu tidak malu menyiksa aku.

Ayb 19:4Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatanku itu.

Ayb 19:5Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku, dan membuat celaku sebagai bukti terhadap diriku,

Ayb 19:6insafilah, bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku, dan menebarkan jala-Nya atasku.

Ayb 19:7Sesungguhnya, aku berteriak: Kelaliman!, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan.

Ayb 19:8Jalanku ditutup-Nya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya, dan jalan-jalanku itu dibuat-Nya gelap.

Ayb 19:9Ia telah menanggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku.

Ayb 19:10Ia membongkar aku di semua tempat, sehingga aku lenyap, dan seperti pohon harapanku dicabut-Nya.

Ayb 19:11Murka-Nya menyala terhadap aku, dan menganggap aku sebagai lawan-Nya.

Ayb 19:12Pasukan-Nya maju serentak, mereka merintangi jalan melawan aku, lalu mengepung kemahku.

Ayb 19:13Saudara-saudaraku dijauhkan-Nya dari padaku, dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku.

Ayb 19:14Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku.

Ayb 19:15Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal, aku dipandang mereka orang asing.

Ayb 19:16Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyahut; aku harus membujuknya dengan kata-kata manis.

Ayb 19:17Nafasku menimbulkan rasa jijik kepada isteriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku.

Ayb 19:18Bahkan kanak-kanakpun menghina aku, kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku.

Ayb 19:19Semua teman karibku merasa muak terhadap aku; dan mereka yang kukasihi, berbalik melawan aku.

Ayb 19:20Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku.

Ayb 19:21Kasihanilah aku, kasihanilah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku.

Ayb 19:22Mengapa kamu mengejar aku, seakan-akan Allah, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku?

Ayb 19:23Ah, kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab,

Ayb 19:24terpahat dengan besi pengukir dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya!

Ayb 19:25Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia akan bangkit di atas debu.

Ayb 19:26Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingkupun aku akan melihat Allah,

Ayb 19:27yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku; mataku sendiri menyaksikan-Nya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu.

Ayb 19:28Kalau kamu berkata: Kami akan menuntut dia dan mendapatkan padanya sebab perkaranya!,

Ayb 19:29takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu, bahwa ada pengadilan."