Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ayb 28:1"Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas;

Ayb 28:2besi digali dari dalam tanah, dan dari batu dilelehkan tembaga.

Ayb 28:3Orang menyudahi kegelapan, dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya, di dalam kekelaman dan kelam pekat.

Ayb 28:4Orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia, mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas, mereka melayang-layang jauh dari manusia.

Ayb 28:5Tanah yang menghasilkan pangan, dibawahnya dibongkar-bangkir seperti oleh api.

Ayb 28:6Batunya adalah tempat menemukan lazurit yang mengandung emas urai.

Ayb 28:7Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buaspun, dan mata elang tidak melihatnya;

Ayb 28:8binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana dan singa tidak melangkah melaluinya.

Ayb 28:9Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras, ia membongkar-bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya;

Ayb 28:10di dalam gunung batu ia menggali terowongan, dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga;

Ayb 28:11air sungai yang merembes dibendungnya, dan apa yang tersembunyi dibawanya ke tempat terang.

Ayb 28:12Tetapi di mana hikmat dapat diperoleh, di mana tempat akal budi?

Ayb 28:13Jalan ke sana tidak diketahui manusia, dan tidak didapati di negeri orang hidup.

Ayb 28:14Kata samudera raya: Ia tidak terdapat di dalamku, dan kata laut: Ia tidak ada padaku.

Ayb 28:15Untuk gantinya tidak dapat diberikan emas murni, dan harganya tidak dapat ditimbang dengan perak.

Ayb 28:16Ia tidak dapat dinilai dengan emas Ofir, ataupun dengan permata krisopras yang mahal atau dengan permata lazurit;

Ayb 28:17tidak dapat diimbangi oleh emas, atau kaca, ataupun ditukar dengan permata dari emas tua.

Ayb 28:18Baik gewang, baik hablur, tidak terhitung lagi; memiliki hikmat adalah lebih baik dari pada mutiara.

Ayb 28:19Permata krisolit Etiopia tidak dapat mengimbanginya, ia tidak dapat dinilai dengan emas murni.

Ayb 28:20Hikmat itu, dari manakah datangnya, atau akal budi, di manakah tempatnya?

Ayb 28:21Ia terlindung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara.

Ayb 28:22Kebinasaan dan maut berkata: Hanya desas-desusnya yang sampai ke telinga kami.

Ayb 28:23Allah mengetahui jalan ke sana, Ia juga mengenal tempat kediamannya.

Ayb 28:24Karena Ia memandang sampai ke ujung-ujung bumi, dan melihat segala sesuatu yang ada di kolong langit.

Ayb 28:25Ketika Ia menetapkan kekuatan angin, dan mengatur banyaknya air,

Ayb 28:26ketika Ia membuat ketetapan bagi hujan, dan jalan bagi kilat guruh,

Ayb 28:27ketika itulah Ia melihat hikmat, lalu memberitakannya, menetapkannya, bahkan menyelidikinya;

Ayb 28:28tetapi kepada manusia Ia berfirman: Sesungguhnya, takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi."