Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ayb 38:1Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub:

Ayb 38:2"Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan?

Ayb 38:3Bersiaplah engkau sebagai laki-laki! Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu Aku.

Ayb 38:4Di manakah engkau, ketika Aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah, kalau engkau mempunyai pengertian!

Ayb 38:5Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? ?Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya?

Ayb 38:6Atas apakah sendi-sendinya dilantak, dan siapakah yang memasang batu penjurunya

Ayb 38:7pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama, dan semua anak Allah bersorak-sorai?

Ayb 38:8Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual ke luar dari dalam rahim? ?

Ayb 38:9ketika Aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya;

Ayb 38:10ketika Aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu;

Ayb 38:11ketika Aku berfirman: Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan!

Ayb 38:12Pernahkah dalam hidupmu engkau menyuruh datang dinihari atau fajar kautunjukkan tempatnya

Ayb 38:13untuk memegang ujung-ujung bumi, sehingga orang-orang fasik dikebaskan dari padanya?

Ayb 38:14Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan, segala sesuatu berwarna seperti kain.

Ayb 38:15Orang-orang fasik dirampas terangnya, dan dipatahkan lengan yang diacungkan.

Ayb 38:16Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut, atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya?

Ayb 38:17Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu, atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat?

Ayb 38:18Apakah engkau mengerti luasnya bumi? Nyatakanlah, kalau engkau tahu semuanya itu.

Ayb 38:19Di manakah jalan ke tempat kediaman terang, dan di manakah tempat tinggal kegelapan,

Ayb 38:20sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya, dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya?

Ayb 38:21Tentu engkau mengenalnya, karena ketika itu engkau telah lahir, dan jumlah hari-harimu telah banyak!

Ayb 38:22Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju, atau melihat perbendaharaan hujan batu,

Ayb 38:23yang Kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan?

Ayb 38:24Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi?

Ayb 38:25Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guruh,

Ayb 38:26untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia;

Ayb 38:27untuk mengenyangkan gurun dan belantara, dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda?

Ayb 38:28Apakah hujan itu berayah? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun?

Ayb 38:29Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku, dan embun beku di langit, siapakah yang melahirkannya?

Ayb 38:30Air membeku seperti batu, dan permukaan samudera raya mengeras.


Ayb 40:1(39-34) Maka jawab TUHAN kepada Ayub:

Ayb 40:2(39-35) "Apakah si pengecam hendak berbantah dengan Yang Mahakuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab!"

Ayb 40:3(39-36) Maka jawab Ayub kepada TUHAN:

Ayb 40:4(39-37) "Sesungguhnya, aku ini terlalu hina; jawab apakah yang dapat kuberikan kepada-Mu? Mulutku kututup dengan tangan.

Ayb 40:5(39-38) Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi; bahkan dua kali, tetapi tidak akan kulanjutkan."