Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ayb 38:1Maka dari dalam badai TUHAN menjawab Ayub:


Ayb 38:8Siapa telah membendung laut dengan pintu, ketika membual ke luar dari dalam rahim? ?

Ayb 38:9ketika Aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya;

Ayb 38:10ketika Aku menetapkan batasnya, dan memasang palang dan pintu;

Ayb 38:11ketika Aku berfirman: Sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat, di sinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan!