Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ayb 6:1Lalu Ayub menjawab:

Ayb 6:2"Ah, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca!

Ayb 6:3Maka beratnya akan melebihi pasir di laut; oleh sebab itu tergesa-gesalah perkataanku.

Ayb 6:4Karena anak panah dari Yang Mahakuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku; kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku.

Ayb 6:5Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda, atau melenguhkah lembu dekat makanannya?

Ayb 6:6Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam atau apakah putih telur ada rasanya?

Ayb 6:7Aku tidak sudi menjamahnya, semuanya itu makanan yang memualkan bagiku.

Ayb 6:8Ah, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan!

Ayb 6:9Kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangan-Nya dan menghabisi nyawaku!

Ayb 6:10Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tak kenal belas kasihan, sebab aku tidak pernah menyangkal firman Yang Mahakudus.

Ayb 6:11Apakah kekuatanku, sehingga aku sanggup bertahan, dan apakah masa depanku, sehingga aku harus bersabar?

Ayb 6:12Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga?

Ayb 6:13Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku, dan keselamatan jauh dari padaku?

Ayb 6:14Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya, melalaikan takut akan Yang Mahakuasa.

Ayb 6:15Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai, seperti dasar dari pada sungai yang mengalir lenyap,

Ayb 6:16yang keruh karena air beku, yang di dalamnya salju menjadi cair,

Ayb 6:17yang surut pada musim kemarau, dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas;

Ayb 6:18berkeluk-keluk jalan arusnya, mengalir ke padang tandus, lalu lenyap.

Ayb 6:19Kafilah dari Tema mengamat-amatinya dan rombongan dari Syeba mengharapkannya,

Ayb 6:20tetapi mereka kecewa karena keyakinan mereka, mereka tertipu setibanya di sana.

Ayb 6:21Demikianlah kamu sekarang bagiku, ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu.

Ayb 6:22Pernahkah aku berkata: Berilah aku sesuatu, atau: Berilah aku uang suap dari hartamu,

Ayb 6:23atau: Luputkan aku dari tangan musuh, atau: Tebuslah aku dari tangan orang lalim?

Ayb 6:24Ajarilah aku, maka aku akan diam; dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat.

Ayb 6:25Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur! Tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu?

Ayb 6:26Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin?

Ayb 6:27Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan.

Ayb 6:28Tetapi sekarang, berpalinglah kepadaku; aku tidak akan berdusta di hadapanmu.

Ayb 6:29Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan, berbaliklah, aku pasti benar.

Ayb 6:30Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana?"