Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Bar 3:9Dengarkanlah, hai Israel, segala perintah kehidupan, condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan.

Bar 3:10Apa sebabnya, hai Israel, apa sebabnya maka engkau berada di negeri musuhmu serta menjadi tua di negeri yang asing

Bar 3:11dan menajiskan dirimu dengan yang mati dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati?

Bar 3:12Engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan!

Bar 3:13Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau diam dengan damai sejahtera.

Bar 3:14Belajarlah di mana ada kearifan, di mana kekuatan dan di mana pengertian, supaya sekaligus kauketahui tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera.

Bar 3:15Siapakah telah menemukan tempat kebijaksanaan, siapakah telah masuk ke dalam perbendaharaannya?


Bar 3:24Hai Israel! Alangkah megahnya Rumah Allah, dan betapa mujurlah daerah milik-Nya!

Bar 3:25Sungguh besar dan tidak berbatas tinggi dan tidak terukur!

Bar 3:26Di sana dilahirkanlah para raksasa, yang tersohor di masa yang purba, besar perawakannya, dan mahirlah mereka dalam perang.

Bar 3:27Namun bukan merekalah yang dipilih Allah, dan mereka tidak dianugerahi-Nya jalan pengetahuan.

Bar 3:28Mereka jatuh binasa karena tidak mempunyai kearifan, jatuh binasa oleh karena kepandirannya.

Bar 3:29Siapakah telah naik ke sorga mengambil kebijaksanaan serta menurunkannya dari awan?

Bar 3:30Siapakah telah mengarungi laut lalu mendapatinya serta memperolehnya dengan emas pilihan?

Bar 3:31Tiada seorangpun mengetahui jalannya, atau mengenal lorong yang menuju kepadanya.

Bar 3:32Tetapi Yang Mahatahu mengetahuinya dan dengan pengertian-Nya mendapatinya; Ia menyediakan bumi untuk selama-lamanya dan mengisinya dengan hewan yang berkaki empat;

Bar 3:33Ia mengirim cahaya yang lalu pergi, memanggil cahaya yang dengan gentar mendengarkan.

Bar 3:34Sekalian bintang gemerlapan di tempat penjagaannya dan bersukacita;

Bar 3:35pabila dipanggil oleh Allah semua menyahut: "Kami sini!" Gemerlapanlah semua dengan sukacita bagi Pembuatnya.

Bar 3:36Itulah Dia Allah kita! Tiada satupun yang terbilang di samping-Nya.

Bar 3:37Segala jalan pengetahuan ditemukan oleh-Nya, lalu dianugerahkan-Nya kepada Yakub, hamba-Nya, kepada Israel, yang dikasihi-Nya.

Bar 3:38Sesudahnya kebijaksanaan tampil di bumi, lalu bergaul di tengah-tengah manusia.


Bar 4:1Kebijaksanaan itu ialah kitab ketetapan-ketetapan Allah, hukum Taurat yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian.

Bar 4:2Berbaliklah, hai Yakub, genggamlah kebijaksanaan itu, berjalanlah menuju kilauan di hadapan cahayanya.

Bar 4:3Kemuliaan itu jangan kauserahkan kepada orang lain, atau kemujuranmu kepada bangsa yang asing.

Bar 4:4Berbahagialah kita ini, hai Israel, oleh karena kita mengetahui apa yang berkenan pada Tuhan