Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Bar 3:9Dengarkanlah, hai Israel, segala perintah kehidupan, condongkanlah telinga untuk mengenal kearifan.

Bar 3:10Apa sebabnya, hai Israel, apa sebabnya maka engkau berada di negeri musuhmu serta menjadi tua di negeri yang asing

Bar 3:11dan menajiskan dirimu dengan yang mati dan terbilang di antara mereka yang turun ke dunia orang mati?

Bar 3:12Engkau telah meninggalkan sumber kebijaksanaan!

Bar 3:13Jikalau engkau berjalan di jalan Allah, niscaya selamanya engkau diam dengan damai sejahtera.

Bar 3:14Belajarlah di mana ada kearifan, di mana kekuatan dan di mana pengertian, supaya sekaligus kauketahui tempat umur panjang dan kehidupan, tempat cahaya mata dan damai sejahtera.

Bar 3:15Siapakah telah menemukan tempat kebijaksanaan, siapakah telah masuk ke dalam perbendaharaannya?


Bar 3:24Hai Israel! Alangkah megahnya Rumah Allah, dan betapa mujurlah daerah milik-Nya!