Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Bar 4:5Kuatkanlah hatimu, hai bangsaku, yang membawa nama Israel!

Bar 4:6Kamu telah dijual kepada bangsa-bangsa lain, tetapi tidak untuk dibinasakan. Karena telah memurkakan Allah maka kamu diserahkan kepada para lawan.

Bar 4:7Sebab Pembuatmu telah kamu marahkan, dengan mempersembahkan korban kepada setan, bukannya kepada Allah.

Bar 4:8Pengasuhmu telah kamu lupakan, yakni Allah kekal, dan hati Yerusalem, dayahmupun telah kamu dukakan.

Bar 4:9Melihat kemurkaan Allah mendatangi diri kamu maka Yerusalem berkata: "Dengarlah, hai sekalian tetangga Sion! Allah telah mengirim kepadaku kesedihan besar."

Bar 4:10Sebab anak-anakku yang laki-laki dan perempuan kulihat tertawan, sebagaimana yang telah dikirimkan Yang Kekal kepada mereka.

Bar 4:11Mereka telah kuasuh dengan sukacita, tetapi sekarang kulihat pergi dengan tangisan dan sedih hati.

Bar 4:12Janganlah seorangpun bersukaria oleh karena diriku, seorang janda yang telah ditinggalkan banyak anak. Karena dosa anak-anakku aku menjadi kesepian, sebab mereka telah berpaling dari hukum Taurat Allah

Bar 4:13dan tidak mau mengenal peraturan-peraturan-Nya; mereka tidak berjalan di jalan perintah-perintah Allah, dan tidak menempuh jalan-jalan pengajaran sesuai dengan kebenaran Allah.

Bar 4:14Hendaklah para tetangga Sion datang, dan hendaklah kamu ingat kepada anak-anakku yang laki-laki dan perempuan yang tertawan, sebagaimana yang telah dikirimkan Yang Kekal kepada mereka.

Bar 4:15Sebab Allah telah mengirim kepada mereka suatu bangsa dari jauh, suatu bangsa biadab dengan bahasa yang asing, yang tidak menghormat uban, dan tidak pula menyayangkan kanak-kanak.

Bar 4:16Anak-anak kesayangan si janda dibawa mereka dan ia sendiri ditinggalkannya kesepian tanpa anak-anak perempuannya.

Bar 4:17Adapun aku, bagaimana kamu dapat kutolong?

Bar 4:18Dia yang telah mengirim bencana-bencana itu kepadamu akan melepaskan kamu dari genggaman musuhmu.

Bar 4:19Pergilah saja, hai anak-anakku, pergilah, sebab aku telah tertinggal kesepian.

Bar 4:20Pakaian kebahagiaan telah kutanggalkan dan karung permohonan kukenakan. Sepanjang umur hidupku hendak kujerit kepada Yang Kekal!

Bar 4:21Kuatkanlah hatimu, anak-anakku, berserulah kepada Allah, niscaya kamu akan dilepaskan-Nya dari kekuasaan dan genggaman musuh.

Bar 4:22Sebab aku mengharapkan keselamatanmu dari Yang Kekal, maka sukacita telah datang kepadaku dari Yang Kudus, oleh karena belas kasihan yang segera datang kepada kamu dari Yang Kekal ialah Penyelamatmu.

Bar 4:23Sebab dengan sedih hati dan tangisan aku membiarkan kamu pergi, tetapi kamu dikembalikan kepadaku oleh Allah dengan sukaria dan sukacita untuk selama-lamanya.

Bar 4:24Sebab seperti sekarang tetangga Sion melihat kamu tertawan, demikianpun mereka segera akan melihat penyelamatanmu yang datang dari Allah, yang akan sampai kepada kamu dengan kemuliaan besar dan dengan kilauan dari Yang kekal.

Bar 4:25Hai anak-anakku, hendaklah tabah menanggung kemurkaan, yang mendatangi diri kamu dari Allah. Engkau dikejar-kejar oleh musuhmu, tetapi segera akan kaulihat kebinasaannya, dan akan kauinjak tengkuknya.

Bar 4:26Timanganku harus menempuh jalan-jalan yang jendal-jendul seperti kawanan yang dirampas, dihalaukanlah mereka oleh musuh.

Bar 4:27Kuatkanlah hatimu, anak-anakku, berserulah kepada Allah; Dia yang mengirim bencana itu akan teringat kepadamu pula.

Bar 4:28Seperti dahulu angan-angan hatimu tertuju untuk bersesat dari Allah, demikian hendaklah kamu sekarang berbalik untuk mencari Dia dengan sepuluh kali lebih rajin.

Bar 4:29Memang Dia yang telah mengirim segala bencana itu kepada kamu akan mengirim pula sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu.