Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ef 4:1Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu.

Ef 4:2Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu.

Ef 4:3Dan berusahalah memelihara kesatuan Roh oleh ikatan damai sejahtera:

Ef 4:4satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu,

Ef 4:5satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,

Ef 4:6satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua.