Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 115:3Allah kita di sorga; Ia melakukan apa yang dikehendaki-Nya!

Mzm 115:4Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia,


Mzm 115:5mempunyai mulut, tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata, tetapi tidak dapat melihat,

Mzm 115:6mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar, mempunyai hidung, tetapi tidak dapat mencium,


Mzm 115:7mempunyai tangan, tetapi tidak dapat meraba-raba, mempunyai kaki, tetapi tidak dapat berjalan, dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya.

Mzm 115:8Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, dan semua orang yang percaya kepadanya.


Mzm 115:9Hai Israel, percayalah kepada TUHAN! ?Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.

Mzm 115:10Hai kaum Harun, percayalah kepada TUHAN! ?Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka.