Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 132:1Nyanyian ziarah. Ingatlah, ya TUHAN, kepada Daud dan segala penderitaannya,

Mzm 132:2bagaimana ia telah bersumpah kepada TUHAN, telah bernazar kepada Yang Mahakuat dari Yakub:


Mzm 132:3"Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring di ranjang petiduranku,

Mzm 132:4sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur atau membiarkan kelopak mataku terlelap,

Mzm 132:5sampai aku mendapat tempat untuk TUHAN, kediaman untuk Yang Mahakuat dari Yakub."


Mzm 132:11TUHAN telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, Ia tidak akan memungkirinya: "Seorang anak kandungmu akan Kududukkan di atas takhtamu;


Mzm 132:12jika anak-anakmu berpegang pada perjanjian-Ku, dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka, maka anak-anak mereka selama-lamanya akan duduk di atas takhtamu."


Mzm 132:13Sebab TUHAN telah memilih Sion, mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya:

Mzm 132:14"Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya, di sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya.