Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 31:2(31-3) sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku! Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku!


Mzm 31:6(31-7) Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada TUHAN.


Mzm 31:12(31-13) Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.

Mzm 31:13(31-14) Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ?ada kegentaran dari segala pihak! ?mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku, mereka bermaksud mencabut nyawaku.


Mzm 31:15(31-16) Masa hidupku ada dalam tangan-Mu, lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku!

Mzm 31:16(31-17) Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu!


Mzm 31:17(31-18) TUHAN, janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepada-Mu; biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam.