Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 33:4Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.

Mzm 33:5Ia senang kepada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia TUHAN.


Mzm 33:6Oleh firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya.

Mzm 33:7Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan, Ia menaruh samudera raya ke dalam wadah.


Mzm 33:12Berbahagialah bangsa, yang Allahnya ialah TUHAN, suku bangsa yang dipilih-Nya menjadi milik-Nya sendiri!

Mzm 33:13TUHAN memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia;


Mzm 33:20Jiwa kita menanti-nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan perisai kita!


Mzm 33:22Kasih setia-Mu, ya TUHAN, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu.