Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 33:4Sebab firman TUHAN itu benar, segala sesuatu dikerjakan-Nya dengan kesetiaan.

Mzm 33:5Ia senang kepada keadilan dan hukum; bumi penuh dengan kasih setia TUHAN.


Mzm 33:6Oleh firman TUHAN langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulut-Nya segala tentaranya.


Mzm 33:9Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi; Dia memberi perintah, maka semuanya ada.


Mzm 33:18Sesungguhnya, mata TUHAN tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya,

Mzm 33:19untuk melepaskan jiwa mereka dari pada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan.


Mzm 33:20Jiwa kita menanti-nantikan TUHAN. Dialah penolong kita dan perisai kita!


Mzm 33:22Kasih setia-Mu, ya TUHAN, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada-Mu.