Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 48:2(48-3) Gunung-Nya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi; gunung Sion itu, jauh di sebelah utara, kota Raja Besar.

Mzm 48:3(48-4) Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai benteng.


Mzm 48:3(48-4) Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan diri-Nya sebagai benteng.

Mzm 48:4(48-5) Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju;


Mzm 48:5(48-6) demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan.

Mzm 48:6(48-7) Kegentaran menimpa mereka di sana; mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan.


Mzm 48:7(48-8) Dengan angin timur Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis.

Mzm 48:8(48-9) Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat, di kota TUHAN semesta alam, di kota Allah kita; Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Sela