Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 49:2(49-3) baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama!

Mzm 49:3(49-4) Mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian.


Mzm 49:6(49-7) mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka?

Mzm 49:7(49-8) Tidak seorangpun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya,


Mzm 49:8(49-9) karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya?

Mzm 49:9(49-10) supaya ia tetap hidup untuk seterusnya, dan tidak melihat lobang kubur.

Mzm 49:10(49-11) Sungguh, akan dilihatnya: orang-orang yang mempunyai hikmat mati, orang-orang bodoh dan dungupun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain.


Mzm 49:11(49-12) Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya, tempat kediaman mereka turun-temurun; mereka menganggap ladang-ladang milik mereka.