Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 91:1Orang yang duduk dalam lindungan Yang Mahatinggi dan bermalam dalam naungan Yang Mahakuasa

Mzm 91:2akan berkata kepada TUHAN: "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku, yang kupercayai."


Mzm 91:10malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu;

Mzm 91:11sebab malaikat-malaikat-Nya akan diperintahkan-Nya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.


Mzm 91:12Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu.

Mzm 91:13Singa dan ular tedung akan kaulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga.


Mzm 91:14"Sungguh, hatinya melekat kepada-Ku, maka Aku akan meluputkannya, Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal nama-Ku.

Mzm 91:15Bila ia berseru kepada-Ku, Aku akan menjawab, Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, Aku akan meluputkannya dan memuliakannya.