Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Rat 3:1Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya.

Rat 3:2Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya.

Rat 3:3Sesungguhnya, aku dipukul-Nya berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari.

Rat 3:4Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan-Nya.

Rat 3:5Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan.

Rat 3:6Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati.

Rat 3:7Ia menutup segala jalan ke luar bagiku, Ia mengikat aku dengan rantai yang berat.

Rat 3:8Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkan-Nya doaku.

Rat 3:9Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui.

Rat 3:10Laksana beruang Ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian.

Rat 3:11Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun.

Rat 3:12Ia membidikkan panah-Nya, menjadikan aku sasaran anak panah.

Rat 3:13Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabung-Nya.

Rat 3:14Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari.

Rat 3:15Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh.

Rat 3:16Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil; Ia menekan aku ke dalam debu.

Rat 3:17Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan.

Rat 3:18Sangkaku: hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada TUHAN.

Rat 3:19"Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu."

Rat 3:20Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku.

Rat 3:21Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap:

Rat 3:22Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya,

Rat 3:23selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu!

Rat 3:24"TUHAN adalah bagianku," kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya.

Rat 3:25TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia.

Rat 3:26Adalah baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN.

Rat 3:27Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya.

Rat 3:28Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau TUHAN membebankannya.

Rat 3:29Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan.

Rat 3:30Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan.

Rat 3:31Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan.

Rat 3:32Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya.

Rat 3:33Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia.