Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Sir 10:6Hendaklah engkau tidak pernah menaruh benci kepada sesamamu apapun juga kesalahannya, dan jangan berbuat apa-apa terpengaruh oleh nafsu.

Sir 10:7Kecongkakan dibenci oleh Tuhan maupun oleh manusia, dan bagi kedua-duanya kelaliman adalah salah.

Sir 10:8Pemerintahan beralih dari bangsa yang satu kepada bangsa yang lain akibat kelaliman, kekerasan dan uang.

Sir 10:9Mengapa congkak, engkau yang hanya debu dan abu, yang isi perutnya sudah memualkan selagi hidup?

Sir 10:10Penyakit keras mengejek-ejek tabib, hari ini masih raja dan besok sudah mati!

Sir 10:11Apabila manusia mati maka nasibnya begini: ulat, binatang buas dan cacing.

Sir 10:12Permulaan kecongkakan ialah meninggalkan Tuhan serta menjauhkan hati dari pada Penciptanya.

Sir 10:13Sebab permulaan kecongkakan ialah dosa, dan siapa yang menyerahkan diri kepadanya menghamburkan kekejian. Itulah sebabnya maka Tuhan menyiksanya dengan hukuman-hukuman ajaib, dan meruntuhkan mereka sampai binasa seluruhnya.

Sir 10:14Tuhan menggulingkan takhta orang kuasa, dan menempatkan orang rendah hati ganti mereka.

Sir 10:15Akar pelbagai bangsa dicabut oleh Tuhan, dan orang-orang rendah ditanam-Nya ganti mereka.

Sir 10:16Tuhan menjungkirbalikkan daerah pelbagai bangsa serta membasmi mereka sampai dasar-dasar bumi.

Sir 10:17Beberapa di antaranya ditinggikan-Nya dahulu lalu dibasmi-Nya, dan kenangan akan mereka. dilenyapkan-Nya dari muka bumi.

Sir 10:18Kecongkakan tidak patut bagi manusia, dan geram yang hebat tidak serasi dengan yang lahir dari perempuan.