Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Sir 14:20Berbahagialah orang yang merenungkan kebijaksanaan serta menimbang-nimbang dengan pengertian.

Sir 14:21Barangsiapa yang dalam hati memikirkan jalan-jalan kebijaksanaan merenungkan pula segala rahasianya.

Sir 14:22Kejarlah kebijaksanaan seperti seorang pemburu, dan pasanglah pengadangan di jalan-jalannya.

Sir 14:23Barangsiapa mengintip melalui jendela-jendelanya mendengarkan pula pada pintu-pintunya.

Sir 14:24Barangsiapa memasang kediamannya dekat pada rumah kebijaksanaan menancapkan pula pasak kemahnya di dalam dinding-dindingnya;

Sir 14:25ia membentangkan kemahnya di sisinya dan berkemah di tempat yang baik;

Sir 14:26semua anaknya ditempatkannya di bawah perlindungannya dan diam di bawah dedaunannya;

Sir 14:27maka ia terlindung olehnya terhadap panas terik, dan diam di dalam kemuliaannya.


Sir 15:1Begitulah perbuatan orang yang takut akan Tuhan, dan siapa yang melekat pada Taurat memperoleh kebijaksanaan.

Sir 15:2Seperti ibu kebijaksanaan menjemput dia, dan bagaikan isteri yang masih perawan menyambutnya.

Sir 15:3Kebijaksanaan memberi dia makanan pengertian, dan memberi minum air kebijaksanaan.

Sir 15:4Bersandar kepadanya orang tidaklah goncang, yang percaya padanya tidak dikecewakan.

Sir 15:5Kebijaksanaan meninggikan orang ke atas teman kawan, dan mulut orang dibuka olehnya di tengah-tengah jemaah.

Sir 15:6Orang mendapat kegembiraan dan puncak sukacita, dan kemasyhuran abadi diberikan kepadanya.

Sir 15:7Tetapi orang bodoh tidak sampai , memperoleh kebijaksanaan, dan orang berdosa tidak memperhatikannya.

Sir 15:8Kebijaksanaan adalah jauh dari kecongkakan, dan para pendusta tidak ingat kepadanya.

Sir 15:9Tidak serasilah lagu pujian di mulut orang berdosa, sebab tidak diilhamkan oleh Tuhan.

Sir 15:10Lagu pujian diucapkan berkat kebijaksanaan dan dibimbing oleh Tuhan.