Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Sir 16:24Anakku, dengarkanlah aku dan berolehlah pengetahuan, perhatikanlah segala perkataanku.

Sir 16:25Aku hendak menyampaikan pengajaran secara terukur, dan dengan teliti memaklumkan pengetahuan.

Sir 16:26Tatkala pada awal mula Tuhan menciptakan makhluk-Nya, maka sejak dibuat-Nya lapun menetapkan pembagiannya pula.

Sir 16:27Segenap ciptaan-Nya diatur-Nya untuk selama-lamanya, dan wilayah kuasa makhluk ditentukan untuk segala keturunannya. Semua tidak kelaparan dan tidak menjadi lelah, dan tak pernah melalaikan tugasnya.

Sir 16:28Yang satu tidak menyesakkan yang lain, dan tak pernah berontak terhadap firman Allah.

Sir 16:29Kemudian Tuhan melayangkan pandangan-Nya ke bumi, lalu diisi-Nya dengan pelbagai anugerah yang baik.

Sir 16:30Dengan segala macam makhluk yang hidup Tuhan menutupi permukaannya, dan semua akan kembali pula kepada bumi.


Sir 17:1Manusia diciptakan Tuhan dari tanah, dan ke sana akan dikembalikan juga.

Sir 17:2Ia menetapkan waktu tertentu bagi mereka dan sejumlah hari, sambil memberi mereka kekuasaan atas segala sesuatu diatas bumi,

Sir 17:3Kepadanya dikenakan kekuatan yang serupa dengan kekuatan Tuhan sendiri dan menurut gambar Allah dijadikan-Nya.

Sir 17:4Di dalam segala makhluk yang hidup Tuhan menaruh ketakutan kepada manusia, agar manusia merajai binatang dan unggas.

Sir 17:6Lidah, mata dan telinga dibentuk-Nya, dan manusia diberi-Nya hati untuk berpikir.

Sir 17:7Tuhan memenuhi manusia dengan pengetahuan yang arif, dan menunjukkan kepadanya apa yang baik dan apa yang jahat.

Sir 17:8la menanamkan mata-Nya sendiri di dalam hati manusia untuk menyatakan kepadanya keagungan pekerjaan Tuhan.

Sir 17:10Maka manusia mesti memuji nama Tuhan yang kudus untuk mewartakan pekerjaan-Nya yang agung.

Sir 17:11Tuhan telah mengaruniai manusia pengetahuan lagi dengan memberi mereka hukum kehidupan menjadi milik pusaka.

Sir 17:12Perjanjian kekal diikat-Nya dengem mereka, dan segala hukum-Nya dipermaklumkan-Nya kepadanya.

Sir 17:13Mata mereka telah melihat kemuliaan Tuhan yang agung, dan suara-Nya yang dahsyat telah didengar telinga mereka.

Sir 17:14la berkata kepada mereka: "Jauhilah setiap kelaliman," dan masing-masing diberi-Nya perintah mengenai sesamanya.