Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Sir 42:15Dengan kebesaran-Nya la menebalkan awan-awan, dan terpecahlah batu-batu es.

Sir 42:17Kepada orang-orang-Nya yang kudus Tuhan tidak memberikan kemampuan untuk menceritakan segala buatan-Nya yang mengagumkan, yang telah ditentukan Tuhan alam semesta, supaya jagat raya didukung dengan kemuliaan-Nya.

Sir 42:18Bagaikan garam embun beku ditaburkan Tuhan, yang menjadi mata duri karena kedinginan.

Sir 42:19Yang sudah-sudah diberitahukan-Nya dan juga apa yang datang, dan bekas dari apa yang tersembunyipun disingkapkan-Nya.

Sir 42:20Bertiuplah angin utara yang dingin, dan di atas air terbentuklah es, Duduklah ia di atas setiap kumpulan air yang dilapisi seolah-olah dengan baju zirah.

Sir 42:21Angin utara menelan gunung-gemunung dan menghanguskan padang gurun, dan perumputan dimakannya seperti nyala api.

Sir 42:22Semuanya cepat disembuhkan oleh kabut, dan sesudah panas terik semua disegarkan embun.

Sir 42:23Samudera raya diteduhkan oleh Tuhan dengan pikiran-Nya, dan di dalamnya pulau-pulau ditanam oleh-Nya.

Sir 42:24Oleh Tuhan maka pesuruh-Nya berhasil, dan karena firman-Nya semuanya rapih teratur.

Sir 42:25Yang satu menguatkan kebaikan dari yang lain, dan siapa gerangan pernah kenyang-kenyang memandang kemuliaan Tuhan? Kebanggaan langit yang tinggi ialah cakrayala terang-benderang, dan langit kelihatan sebagai tontonan yang mulia.


Sir 43:27Masih banyak dapat kami katakan, tapi tidak akan sampai berakhir dan ringkasan segala perkataan ialah: "Dialah segala-galanya."

Sir 43:28Bagaimana gerangan kami mampu memuliakan Dia, sebab Dia adalah Yang Besar melampaui segala buatan-Nya.

Sir 43:29Tuhan mendahsyatkan dan teramat besar, dan ajaiblah kekuasaan-Nya.

Sir 43:30Manakala kamu memuliakan Tuhan luhurkanlah Dia sedapat-dapatnya, meskipun la tetap melebihinya. Apabila kamu memasyhurkan Dia hendaklah dengan segenap tenagamu, dan jangan jemu-jemu, sebab tidak dapat kamu cukupkan.

Sir 43:31Siapakah yang melihat Dia sehingga dapat mehceritakan-Nya, dan siapakah dapat membesarkan Dia sebagaimana la adanya?

Sir 43:32Banyak hal lebih hebat dari pada yang tadi masih tersembunyi, sebab cuma sedikitlah dari pekerjaan-Nya yang telah kami lihat.

Sir 43:33Sebab segala-galanya diciptakan oleh Tuhan, dan orang yang bertakwa dianugerahi-Nya dengan kebijaksanaan.