Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Sir 5:1Jangan mengandalkan kekayaanmu, dan jangan berkata: "Ini cukup bagiku."

Sir 5:2Hati dan kekuatanmu jangan kauturut untuk berlaku sesuai dengan hawa nafsu hatimu.

Sir 5:3Jangan berkata: "Siapa berkuasa atas diriku?" Memang Tuhan akan menghukum engkau dengan keras.

Sir 5:4Jangan berkata: "Betul, aku sudah berdosa, tetapi apakah menimpa diriku? Sebab Tuhan panjang hati."

Sir 5:5Jangan menyangka pengampunan terjamin, sehingga engkau menimbun dosa demi dosa.

Sir 5:6Jangan berkata: "Memang belas kasihan-Nya besar, dosaku yang banyak ini pasti diampuni-Nya." Sebab baik belas kasihan rnaupun kemurkaan ada pada Tuhan, dan geram-Nya turun atas orang jahat.

Sir 5:7Jangan menunda-nunda berbalik kepada Tuhan, jangan kautangguhkan dari hari ke hari. kemurkaan Tuhan, dan pada saat hukuman engkau dihancurkan.

Sir 5:8Jangan percaya pada harta benda yang diperoleh dengan tidak adil, sebab tidak berguna sedikitpun pada hari sial.

Sir 5:9Jangan menjadi orang yang menampi pada setiap angin, dan jangan berjalan di lorong sembarangan; demikianlah kelafcuan orang berdosa yang bercabang lidahnya.

Sir 5:10Hendaklah tetap pada anggapamhu, dan selalu sama hendaknya: perkataanmu

Sir 5:11Hendaklah cepat mendengarkan, tetapi laun mengucapkan jawabannya.

Sir 5:12Jika engkau tahu, hendaklah menjawab sesamamu, jika tidak, taruhlah tangan pada mulutmu.

Sir 5:13Hormat dan malu dalam bicara letaknya, dan lidah manusia menjadi keruntuhannya.

Sir 5:14Jangan engkau sampai disebut pengumpat, dan jangan mengadang dengan lidahmu. Sebab nista turun atas pencuri, tetapi hukuman keras atas yang bercabang lidahnya.

Sir 5:15Dalam hal kecil tnaupun besar janganlah bodoh, dan jangan dari sahabat menjadi musuh.


Sir 6:1Nama buruk mewariskan malu dan nista, dan demikianpun orang berdosa yang bercabang lidahnya.

Sir 6:2Jangan meninggikan dirimu dengan keinginan hati, supaya engkau jangan dikerkah laksana lembu jantan.

Sir 6:3Daun-daunanmu akan kautelan dan buah-buahanmu akan kaubinasakan, lalu kau ditinggalkan bagaikan pohon kering.

Sir 6:4Memang hawa nafsu yang jahat menghancurkan pemiliknya, dan menjadikannya tertawaan musuhnya. Tentang persahabatan