Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Tob 13:2"Terpujilah Allah yang hidup selama-lamanya, dan kerajaanNya tetap untuk sekalian abad. Memang Ia menyiksa tapi juga mengasihani, Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati, tetapi menaikkan dari padanya juga; tiada seorangpun luput dari tanganNya.


Tob 13:3Muliakanlah Dia, hai orang Israel, di hadapan sekalian bangsa, sebab kita dicerai-beraikanNya di antara mereka.

Tob 13:4Wartakanlah kebesaranNya di sana, agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup. Sebab Dialah Tuhan kita dan Allah, Ia dalah Bapa kita untuk selama-lamanya.


Tob 13:4Wartakanlah kebesaranNya di sana, agungkanlah Dia di hadapan segala yang hidup. Sebab Dialah Tuhan kita dan Allah, Ia dalah Bapa kita untuk selama-lamanya.


Tob 13:5Oleh karena kejahatan kita maka kita disiksaNya, tetapi kita dikasihaniNya lagi dan dikumpulkanNya dari antara sekalian bangsa, di mana kamu terserak-serak.


Tob 13:8Aku memuliakan Dia di tanah pembuanganku, dan kunyatakan kekuasaan serta kebesaranNya kepada kaum berdosa. Bertobalah, hai orang-orang yang berdosa, dan lakukanlah apa yang benar di hadapanNya. Siapa tahu kalau-kalau Ia berkenan kepadamu dan menjalankan belas kasihan kepada kamu.