Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ydt 10:1Maka berhentilah Yudit berseru kepada Allah Israel dan mengakhiri seluruh ucapan tadi.

Ydt 10:2Bangkitlah ia dari bersujud dan dipanggilnya dayangnya. Kemudian ia turun ke rumah tempat biasanya ia tinggal pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya.

Ydt 10:3Dibukanya kain kabung yang sedang dipakainya, ditanggalkannya pakaian janda lalu mandi. Ia mengurapi dirinya dengan minyak wangi-wangian yang paling baik, dipatutkannya rambut kepalanya, ditaruhnya kulah-kulah di atasnya dan dikenakannya pakaian gembira yang dipakainya sewaktu suaminya Manasye masih hidup.

Ydt 10:4Diambilnya kasut dan bersolek; dipasangnya kana, cincin, anting-anting dan segala perhiasannya. Maka ia tampak cantik sekali, sehingga membujuk mata semua orang laki-laki yang melihat dia.

Ydt 10:5Lalu dayangnya diberinya sekirbat anggur dan sebuli-buli minyak dan diisinya sebuah kantung dengan tepung jelai, beberapa lempeng buah-buah kering dan beberapa buah roti yang halal. Segenap bekal itu dibungkusnya lalu diserahkannya kepada dayangnya.


Ydt 10:11Yudit serta pelayannya melanjutkan perjalanannya di lembah sampai terjumpai oleh pos penjagaan depan dari orang-orang Asyur.

Ydt 10:12Mereka menahan Yudit lalu bertanya: "Pihak manakah engkau? Dari mana engkau datang dan ke mana engkau mau pergi?" Sahutnya: "Aku ini seorang perempuan Ibrani. Aku melarikan diri dari mereka, karena tidak lama lagi mereka akan diserahkan menjadi mangsa kamu.

Ydt 10:13Aku ingin menghadap Holofernes, panglima besar bala tentaramu, untuk memberitahukan kebenaran kepadanya dan menunjukkan jalan yang harus ditempuh untuk menguasai seluruh pegunungan tanpa kehilangan satu orang atau satu jiwa yang hiduppun antara anak buahnya!"

Ydt 10:14Mendengar perkataannya itu dan melihat roman mukanya -- memang ia sangat menakjubkan bagi mereka karena kecantikannya -- orang-orang Asyur itu berkata kepada Yudit:

Ydt 10:15"Engkau sungguh telah menyelamatkan hidupmu dengan tergesa-gesa turun menghadap tuan kami. Silakan sekarang juga pergi ke kemahnya. Beberapa orang dari antara kami akan mengantarmu sampai mereka menyerahkan engkau ke tangan panglima kami.

Ydt 10:16Bilamana engkau berdiri di hadapannya, jangan merasa takut. Beritahukanlah kepadanya sesuai dengan perkataanmu tadi, niscaya ia akan memperlakukan engkau dengan baik."

Ydt 10:17Lalu dipilihnya seratus orang dari antara mereka, yang Holofernes.


Ydt 11:1Kemudian kata Holofernes kepada Yudit: "Tetapkan hati, hai perempuan. Janganlah takut, sebab aku tidak berbuat jahat terhadap seorang juapun yang suka mengabdi kepada Nebukadnezar, raja bumi semesta.

Ydt 11:2Sekiranya bangsamu yang mendiami pegunungan itu tidak menistakan aku, niscaya akupun tidak mengangkat tombak terhadap mereka. Tetapi kesemuanya itu didatangkan mereka sendiri atas dirinya.

Ydt 11:3Dan sekarang, katakanlah saja kepadaku apa sebabnya maka engkau melarikan diri dari pada mereka serta datang kepada kami? Memang engkau datang demi keselamatanmu. Tetapkan hati! Malam ini engkau akan tetap hidup dan juga selanjutnya.

Ydt 11:4Sebab tiada seorang juapun akan berbuat jahat kepadamu, melainkan engkau akan diperlakukan baik-baik, sebagaimana selalu terjadi dengan hamba-hamba tuanku, raja Nebukadnezar."

Ydt 11:5Sahut Yudit kepada Holofernes: "Sambutlah perkataan hamba ini dan perkenankanlah sahaya ini berbicara di hadapan tuanku, maka hamba tidak akan memberitahukan dusta kepada tuanku pada malam ini.

Ydt 11:6Sekiranya tuanku menuruti perkataan sahaya, niscaya Allah akan melakukan sesuatu bagi tuanku dan tiada satupun dari rencana tuanku yang akan gagal.

Ydt 11:7Sebab demi Nebukadnezar, raja bumi semesta, dan demi kekuasaan seri baginda yang mengutus tuanku untuk mengurus segala yang hidup. Bukan hanya manusia saja yang mengabdi kepada baginda karena tuanku, tetapi juga binatang buas maupun ternak dan burung-burung di udarapun akan hidup di bawah Nebukadnezar serta seisi rumahnya karena tuanku.

Ydt 11:8Sebab kami telah mendengar tentang kebijaksanaan tuanku serta tentang kepandaian budi tuanku. Sudah tersebarlah di seluruh bumi bahwa di seluruh kerajaan melulu tuanku adalah cakap dan berpengalaman besar serta patut dikagumi dalam hal siasat perang.


Ydt 11:20Holofernes serta para pejabatnya berkenan kepada perkataan lalu berkata:

Ydt 11:21"Dari ujung yang satu ke ujung yang lain bumi ini tiada perempuan serupa itu, yang secantik parasnya dan searif kata-katanya."

Ydt 11:22Kemudian kata Holofernes kepada Yudit: "Allah sungguh berbuat baik dengan mengutus engkau ke mari mendahului bangsamu. Di tangan kamilah kekuasaan, tetapi semua orang yang menistakan rajaku teruntuk bagi kebinasaan.

Ydt 11:23Rupamu sungguh manis dan segala katamu baiklah adanya. Apabila engkau berbuat sebagaimana kaukatakan, maka Allahmu akan menjadi Allahku dan engkau akan mendapat kedudukan dalam istana raja Nebukadnezar lalu engkau menjadi termasyhur di seluruh bumi."