Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Ydt 13:3Yudit telah menyuruh sahayanya berdiri di luar di depan ruang tidur dan menunggu seperti hari-hari lainnya hingga ia keluar. Sebab -- demikian katanya -- ia mau keluar untuk bersembahyang. Kepada Bagoaspun telah dikatakannya yang sama juga.

Ydt 13:4Kini semua orang sudah pergi dari situ. Baik dari yang tinggi maupun dari yang rendah kedudukannya tidak ada seorangpun pembaringan Holofernes seraya dalam hati berkata: "Ya Tuhan, Engkau Allah Yang Mahakuasa, sudilah kiranya dengan rela memandang pekerjaan tanganku pada saat ini yang akan menjadi keluhuran Yerusalem.

Ydt 13:5Sebab kini sudah tiba waktunya untuk memperhatikan milik-Mu sendiri dan melaksanakan rencanaku untuk menghancurkan segala musuh yang telah bangkit melawan kami."

Ydt 13:6Kemudian dihampirinya cagak pembaringan di dekat pada kepala Holofernes dan dari situ diambilnya pedang Holofernes sendiri.

Ydt 13:7Didekatinyalah pembaringan itu, dipegangnya rambut kepala Holofernes lalu berkatalah ia: "Ya Tuhan, Allah Israel, kuatkanlah aku pada saat ini."

Ydt 13:8Maka diparangnya tengkuk Holofernes sampai dua kali dengan segenap kekuatannya dan begitu dipenggalnya kepalanya.

Ydt 13:9Digulingkannya tubuhnya dari ranjang dan diambilnya kelambu dari tiang-tiangnya. Sejurus kemudian keluarlah ia dan kepala Holofernes diberikannya kepada dayangnya.

Ydt 13:10Dayang itu segera memasukkan kepala itu ke dalam kantungnya. Kemudian mereka berdua keluar, sebagaimana biasanya, untuk bersembahyang. Perkemahan dilintasinya, dikitarinya jurang itu lalu didakinya gunung Betulia dan tiba di muka pintu gerbang kota.

Ydt 13:11Dari kejauhan berteriak-teriaklah Yudit kepada para penjaga di atas pintu gerbang kota, katanya: "Bukakanlah, bukakanlah pintu gerbang ini! Allah menyertai kita! Ya, Allah kita masih juga melakukan sesuatu yang hebat di Israel dan kuasalah Ia terhadap para musuh, sebagaimana kini telah dilakukan-Nya juga!"

Ydt 13:12Mendengar suaranya orang-orang di kota segera bergegas-gegas turun ke pintu gerbang dan memanggil orang tua-tua kota.

Ydt 13:13Semua orang, besar kecil, berkerumun. Sebab mereka tidak gerbang kota dibuka dan kedua itu dipersilakan masuk. Kemudian pelayannya dikerubungi orang.

Ydt 13:14Lalu Yudit berkata kepada mereka dengan suara nyaring: "Pujilah Allah! Pujilah Dia! Pujilah Allah yang tidak menjauhkan belas kasihan-Nya dari kaum Israel, melainkan pada malam ini menghancurkan para musuh kita dengan perantaraanku!"

Ydt 13:15Kemudian diambilnya kepala Holofernes dari kantungnya lalu diperlihatkannya seraya berkata kepada mereka: "Lihatlah kepala Holofernes, panglima besar bala tentara Asyur, dan lihatlah kelambu yang di bawahnya ia tidur termandam! Dengan perantaraan seorang perempuan ia telah ditewaskan oleh Tuhan.

Ydt 13:16Hiduplah Tuhan yang menjaga aku di jalan yang telah kutempuh. Panglima Asyur telah teperdaya oleh parasku akan kebinasaannya, tetapi ia tidak dapat berbuat dosa denganku untuk menodai dan mempermalukan!"

Ydt 13:17Seluruh rakyat tercengang sekali dan dengan membungkuk bersembahsujudlah mereka kepada Allah. Maka serempak mereka berkata: "Terpujilah Engkau, Allah kami, yang pada hari ini juga merendahkan para musuh umat-Mu!"

Ydt 13:18Uziapun berkata kepada Yudit: "Allah Yang Mahatinggi memberkatilah engkau, hai anakku, lebih dari pada semua perempuan di atas bumi; dan terpujilah Tuhan Allah, yang menciptakan langit dan bumi! Ia telah membimbing engkau untuk menghancurkan kepala panglima para musuh kita.

Ydt 13:19Sungguh kenangan akan kepercayaanmu tak pernah akan lenyap dari hati manusia, yang selama-lamanya akan mengenangkan kekuatan Allah.

Ydt 13:20Moga-moga Allah membuat ini menjadi keluhuran abadi bagimu dan melimpahi engkau dengan yang baik. Sebab engkau tidak menyayangkan hidupmu sendiri ketika bangsa kita direndahkan. Sebaliknya, engkau telah mencegah keruntuhan kita dengan berlaku benar di hadapan Allah kita!" Maka seluruh rakyat menyahut: "Amin! Amin!"


Ydt 14:1Lalu Yudit berkata kepada mereka: "Dengarkanlah sekarang aku ini, saudara-saudara! Ambillah kepala ini dan gantunglah di bagian atas tembokmu.

Ydt 14:2Segera setelah fajar menyingsing dan matahari terbit atas bumi ambillah masing-masing segala senjatanya. Tiap-tiap orang laki-laki yang mampu harus keluar dari kota -- kamu juga harus mengangkat seorang pemimpin bagi mereka -- seolah-olah mau turun ke dataran menuju pos penjagaan depan dari orang Asyur. Tetapi jangan sungguh-sungguh turun.

Ydt 14:3Mereka itupun lalu akan mengambil perlengkapannya, pergi ke perkemahan dan membangunkan para panglima bala tentara Asyur. Mereka akan berkerumun di dekat kemah Holofernes, tetapi tidak akan mendapati dia. Mereka akan dihinggapi ketakutan dan lari dari hadapan kamu.

Ydt 14:4Kamu serta segala penduduk wilayah Israel hendaklah mengejar mereka serta menewaskannya di manapun juga.

Ydt 14:5Tetapi sebelum kamu berbuat demikian panggillah aku Akhior, orang Amon itu, agar ia melihat dan mengenal orang yang telah menghina kaum Israel dan mengirimkan Akhior kepada kita seperti ke dalam maut."

Ydt 14:6Maka Akhior dipanggil dari rumah Uzia. Ketika tiba dan melihat kepala Holofernes di tangan seseorang di tengah himpunan rakyat itu maka rebahlah Akhior tengkurap dan jatuh pingsan.

Ydt 14:7Setelah diangkat mereka ia merebahkan diri pada kaki Yudit dan bersujud di hadapannya seraya berkata: "Diberkatilah engkau di dalam setiap kemah Yehuda, dan di tengah-tengah segala bangsa. Barangsiapa mendengar tentang namamu akan kaget.