Kalender Liturgi Bulan Juli 2024
MingguSeninSelasaRabuKamisJumatSabtu
 
1
Hari Biasa
Am. 2:6-10.13-16; Mzm. 50:16bc-17,18-19,20-21,22-23; Mat. 8:18-22.
BcO Neh. 5:1-19
Warna Liturgi Hijau
2
Hari Biasa
Am. 3:1-8; 4:11-12; Mzm. 5:5-6,7,8; Mat. 8:23-27.
BcO Neh. 7:72b-8:18
Warna Liturgi Hijau
3
Pesta
St. Thomas
Ef. 2:19-22; Mzm. 117:1,2; Yoh. 20:24-29.
BcO Kis. 5:12-32 atau 1Kor. 1:17- 2:5 atau 1Kor. 4:1-16
Warna Liturg Merah
4
Elisabet dr Portugal
Am 7:10-17; Mzm. 19:8,9,10,11; Mat 9:1-8.
BcO Neh. 9:22-37
Warna Liturgi Hijau
5
Antonius Maria Zakkaria
Am 8:4-6.9-12; Mzm. 119:2,10,20,30,40,131; Mat. 9:9-13.
BcO Neh. 12:27-47
Warna Liturgi Hijau
6
Maria Goretti
Hari Sabtu Imam
Am. 9:11-15; Mzm. 85:9,11-12,13-14; Mat. 9:14-17.
BcO Yes. 59:1-14
Warna Liturgi Hijau
7
Hari Minggu Biasa XIV
Yeh. 2:2-5; Mzm. 123:1-2a,2bcd,3-4; 2Kor. 12:7-10; Mrk. 6:1-6.
BcO Ams. 1:1-7.20-33
Warna Liturgi Hijau
8
Hari Biasa
Hos. 2:13,14b-15,18-19; Mzm. 145:2-3,4-5,6-7,8-9; Mat. 9:18-26.
BcO Ams. 3:1-20
Warna Liturgi Hijau
9
Agustinus Zhao Rong
Hos. 8:4-7.11-13; Mzm. 115:3-4,5-6,7ab-8,9-10; Mat. 9:32-38.
BcO Ams. 8:1-5.12-36
Warna Liturgi Hijau
10
Hari Biasa
Hos 10:1-3.7-8.12; Mzm 105:2-3.4-5.6-7; Mat 10:1-7.
BcO Ams 9:1-18.
Warna Liturgi Hijau
11
Perayaan Wajib
St. Benediktus
Hos 11:1-4.8c-9; Mzm 80:2ac.3b.15-16; Mat 10:7-15;
BcO Ams 10:6-32
Warna Liturgi Putih
12
Hari Biasa
Hos 14:2-10; Mzm 51:3-4.8-9.12-13.14.17; Mat 10:16-23.
BcO Ams 15:8-30; 16:1-9
Warna Liturgi Hijau
13
Henrikus
Yes 6:1-8; Mzm 93:1ab.1c-2.5; Mat 10:24-33.
BcO Ams 31:10-31
Warna Liturgi Hijau
14
Hari Minggu
Biasa XV
Am. 7:12-15; Mzm. 85:9ab,10,11-12,13-14; Ef. 1:3-14 (Ef. 1:3-10); Mrk. 6:7-13.
BcO Ayb 1:1-22
Warna Liturgi Hijau
15
Perayaan Wajib
St. Bonaventura
Yes 1:11-17; Mzm 50:-9.16bc-17.21.23; Mat 10:3411:1;
BcO Ayb 2:1-13
Warna Liturgi Putih
16
St. Perawan
Maria dr Gunung Karmel
Yes 7:1-9; Mzm 48:2-3a.3b-4.5-6.7-8; Mat 11:20-24.
BcO Ayb 3:1-26
Warna Liturgi Hijau
17
Hari Biasa
Yes 10:5-7.13-16; Mzm 94:5-6.7-8.9-10.14-15; Mat 11:25-27.
BcO Ayb 4:1-21
Warna Liturgi Hijau
18
Hari Biasa
Yes 26:7-9.12.16-19; Mzm 102:13-14ab.15.16-18.19-21; Mat 11:28-30.
BcO Ayb 5:1-27
Warna Liturgi Hijau
19
Hari Biasa
Yes 38:1-6.21-22.7-8; MT Yes 38:10.11.12abcd.16; Mat 12:1-8.
BcO Ayb 6:1-30
Warna Liturgi Hijau
20
Apollinaris
Mi 2:1-5; Mzm 10:1-2.3-4.7-8.14; Mat 12:14-21.
BcO Ayb 7:1-21
Warna Liturgi Hijau
21
Hari Minggu Biasa XVI
Yer. 23:1-6; Mzm. 23:1-3a,3b-4,5,6; Ef. 2:13-18; Mrk. 6:30-34.
BcO Ayb 11:1-20
Warna Liturgi Hijau
22
Pesta St. Maria Magdalena
Kid. 3:1-4a atau 2Kor. 5:14-17; Mzm. 63:2,3-4,5-6,8-9; Yoh. 20:1.11-18.
BcO Rm. 12:1-21 atau Kol. 3:1-17
Warna Liturgi Hijau
23
Birgitta
Mi 7:14-15.18-20; Mzm 85:2-4.5-6.7-8; Mat 12:46-50.
BcO Ayb 13:13-14:6
Warna Liturgi Putih
24
Sharbel Makhl?f
Yer 1:1.4-10; Mzm 71:1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17; Mat 13:1-9.
BcO Ayb 18:1-21
Warna Liturgi Hijau
25
Pesta
St. Yakobus
2Kor. 4:7-15; Mzm. 126:1-2ab,2cd-3,4-5,6; Mat. 20:20-28.
BcO Kis. 5:12-32 atau 1Kor. 1:17-2:5 atau 1Kor. 4:1-16
Warna Liturgi Merah
26
Perayaan Wajib
St. Yoakim dan Anna, Orangtua SP Maria
Sir. 44:1,10-15; Mzm. 132:11,13-14,17-18; Mat. 13:16-17.
BcO Ayb 22:1-30
Warna Liturgi Putih
27
Hari Biasa
Yer 7:1-11; Mzm 84:3.4.5-6a.8a.11; Mat 13:24-30.
BcO Ayb 23:1-24:12
Warna Liturgi Hijau
28
Hari Minggu Biasa XVII
Hari Orangtua, Kakek dan Nenek Sedunia
2Raj. 4:42-44; Mzm. 145:10-11,15-16,17-18; Ef. 4:1-6; Yoh. 6:1-15.
BcO Ayb 28:1-28
Warna Liturgi Hijau
29
Perayaan Wajib
St. Marta, Maria dan Lazarus
1Yoh. 4:7-16;
Mzm. 34:2-3,4-5,6-7, 8-9,10-11; Yoh. 11:19-27 atau Luk. 10:38-42
BcO Ayb 29:1-10; 30:1.9-23
Warna Liturgi Putih
30
Petrus Krisologus
Yer. 14:17-22; Mzm 79:8,9,11,13; Mat. 13:36-43.
BcO Ayb. 31:1-23.35-37
Warna Liturgi Hijau
31
Perayaan Wajib
St. Ignasius dr Loyola
Yer. 15:10,16-21; Mzm. 59:2-3.4-5a.10-11,17-18; Mat 13:44-46;
BcO Ayb. 32:1-6; 33:1-22
Warna Liturgi Putih
   

Diperkenankan untuk mengutip sebagian atau seluruhnya isi materi dengan mencantumkan sumber http://www.imankatolik.or.id/