24Juli 2017
Senin
Sharbel Mkhluf, Niceforus, Yohanes Soret, Lusia dari Savoyen
warna liturgi Hijau