Berikut adalah referensi Kitab Suci yang terdapat dalam artikel yang sedang anda baca.

  © imankatolik.or.id

Mzm 18:2(18-3) Ya TUHAN, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku!

Mzm 18:3(18-4) Terpujilah TUHAN, seruku; maka akupun selamat dari pada musuhku.


Mzm 18:3(18-4) Terpujilah TUHAN, seruku; maka akupun selamat dari pada musuhku.

Mzm 18:4(18-5) Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku,


Mzm 18:5(18-6) tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku.

Mzm 18:6(18-7) Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada TUHAN, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepada-Nya sampai ke telinga-Nya.


Mzm 18:7(18-8) Lalu goyang dan goncanglah bumi, dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang, oleh karena menyala-nyala murka-Nya.