Kalender Liturgi hari ini
Kitab Hukum Kanonik
No. kanon: contoh masukan no kanon: 34,479,898-906
Materi iman

 

 

Ensiklik Paus PAULUS III
13 Oktober 1534 ~ 10 November 1549  

Ensiklik

  • Sublimus Dei (On the Enslavement and Evangelization of Indians) May 29, 1537
  • In apostolatus culmine Latin translation October 28 1538

ooo 000 ooo

Sublimus Dei

Pope Paul III (Topic: the enslavement and evangelization of Indians)

To all faithful Christians to whom this writing may come, health in Christ our Lord and the apostolic benediction.

The sublime God so loved the human race that He created man in such wise that he might participate, not only in the good that other creatures enjoy, but endowed him with capacity to attain to the inaccessible and invisible Supreme Good and behold it face to face; and since man, according to the testimony of the sacred scriptures, has been created to enjoy eternal life and happiness, which none may obtain save through faith in our Lord Jesus Christ, it is necessary that he should possess the nature and faculties enabling him to receive that faith; and that whoever is thus endowed should be capable of receiving that same faith. Nor is it credible that any one should possess so little understanding as to desire the faith and yet be destitute of the most necessary faculty to enable him to receive it. Hence Christ, who is the Truth itself, that has never failed and can never fail, said to the preachers of the faith whom He chose for that office 'Go ye and teach all nations.' He said all, without exception, for all are capable of receiving the doctrines of the faith.

The enemy of the human race, who opposes all good deeds in order to bring men to destruction, beholding and envying this, invented a means never before heard of, by which he might hinder the preaching of God's word of Salvation to the people: he inspired his satellites who, to please him, have not hesitated to publish abroad that the Indians of the West and the South, and other people of whom We have recent knowledge should be treated as dumb brutes created for our service, pretending that they are incapable of receiving the Catholic Faith.

We, who, though unworthy, exercise on earth the power of our Lord and seek with all our might to bring those sheep of His flock who are outside into the fold committed to our charge, consider, however, that the Indians are truly men and that they are not only capable of understanding the Catholic Faith but, according to our information, they desire exceedingly to receive it. Desiring to provide ample remedy for these evils, We define and declare by these Our letters, or by any translation thereof signed by any notary public and sealed with the seal of any ecclesiastical dignitary, to which the same credit shall be given as to the originals, that, notwithstanding whatever may have been or may be said to the contrary, the said Indians and all other people who may later be discovered by Christians, are by no means to be deprived of their liberty or the possession of their property, even though they be outside the faith of Jesus Christ; and that they may and should, freely and legitimately, enjoy their liberty and the possession of their property; nor should they be in any way enslaved; should the contrary happen, it shall be null and have no effect.

By virtue of Our apostolic authority We define and declare by these present letters, or by any translation thereof signed by any notary public and sealed with the seal of any ecclesiastical dignitary, which shall thus command the same obedience as the originals, that the said Indians and other peoples should be converted to the faith of Jesus Christ by preaching the word of God and by the example of good and holy living. [Dated: May 29, 1537]

 

ooo 000 ooo

 

In apostolatus culmine

XIX

1538, octubre, 28.  Roma.  Bula de fundación de la Universidad de Santo Domingo (Isla Española), en el convento de los dominicos, expedida por Pauto III.

Paulus episcopus, Servus Servorum Dei.  Ad perpetuam Rei Memoriam.  In Aposto­latus culmine, disponente Domino, meritis licet imparibus constituti, ac gratos Deo, et Reipublicae christianae fructus, qui ex literarum studio provenire noscuntur, intra nos­tri cordis arcana revolventes, ad ea, per quae singulis fidelibus etiam Religiosis sub regulari observantia Altissimo famulantibus, eorum Praelatis id maxime requirentibus, ut studo hujusmodi insistendo, laborum suorum honores, et praemia consequi valeant, opportune consulitur, libenter intendimus, et in his partes Apostolicae providentiae, prout id in Domino conspicimus salubriter expedire, favorabiliter impartimur.  Sane pro parte dilectorum filiorum Magistri Provincialis Provinciae Sanctae Crucis nun­cupatae secundum morem Ordinis Fratrum Praedicatorum, ac Prioris, et Fratrum do­mus Sancti Dominici, Civitatis etiam, Sancti Dominici, dicti Ordinis Nobis nuper exhi­bita, petitio continebat, quod alias ipsi, attendentes quod habitatores Insularum Maris Oceani, in quibus dicta Civitas consistit, infideles existebant, et idola colebant, unde cupientes infidelitatem hujusmodi radicitus extirpare, ac arbores inibi fructiferas plan­tare, ipsorumque infidelium Civitatem praedicationibus, et vitae exemplo illuminare, innumerabiles utriusque sexus personas ex eisdem habitatoribus sub lavacro regene. rationis ad christianae Religionis cultum mediante divina gratia direxcrunt, ac ad fidem catholicam converti procurarunt, et a tempore conversionis hujusmodi citra inibi Verbum Dei incessanter praedicando uberrimos in agro Domini fructus collegerunt.  Et si in dicta Civitate, quae admodum insignis existit, et in regione valde remota, ac sa­crarum literarum prorsus ignara consistit, et ad quam ex circumvicinis Insulis homi­num multitudo copiosa, tam inibi habitando, quam negotiandi causa conflucre solet, et in qua studium apostolica auctoritate noviter erecturn viget generales pro directione dicti studii, quod caret privilegias et indultis Apostolicis sufficientibus ad promociones gradtium concedi solitorum in Universitatibus studiorum Generalium Regnorum Hispa­niae, quibus dictae Insulae subesse noscuntur, similis universitas Generalis Doctorum, Magistrorum et Scholarium cum sigillo, et arca, aliisque solitis insigniis, praeeminentiis, libertatibus, exemptionibus et immunitatibus ad instar oppidi de Alcala, Toletanae Dio­cesis, aliarum Universitatum praedictarum perpetuo erigeretur, et institueretur ex hoc profecto dicta Civitas multiplicatis propterca illius habitatoribus per amplius decorare­tur, ac illius, et dictarum Insularum incolae, et habitatores, in Religione Christiana fer­ventius instruerentur, ipsique Provincialis, ac Prior, et Fratres ad majora virtutum, et caritatis opera impendendum promptius invitarentur, corumque honoribus, et commo­ditatibus quamplurimum consuleretur.  Quare pro parte Provincialis, Prioris, et Fratrum Nobis fuit humiliter supplicatum, ut in eadem Civitate unarn similem Universitatem doc­torum, Magistrorum, et Sebolarium ad instar dictac Universitatis de Alcala, ut pracfer­tur, quae per unum Regentem, seu Rectorem, nuncupandum, regi, et gubernari debeat, perpetuo erigere, et instituere, quodque illius pro tempore scholares, tam seculares, quam Ordinum quorumcumque Regulares, etiam undequaque venientes, inibi in quacumque, licitia tamen, literarum facultate, eorum cursibus peractis, aliasque servatis servandis, prout moris est, in aliis Universitatibus praedictis, ad Baccalaurcatus, et litamen debito centiae , ac Doctoratus, et Magisterii solitos gradus hujusmodi, praevio examine, et assistentibus ibidem quatuor in eadem facultate Doctoribus, per Priorem praefattim, ac dictae Uníversitatis Sancti Dominici Regentem pro tempore existentes no­minand;s, seu deputandis, et illorum votis juratis, se promoveri facere, illorumque so­lita insignia recipere, ac illius Doctores, et Magistri in dicta facultate, et illis non exis­tentibus, Regens dictae Unisversitatis, vel Episcopus Sancti Dominici pro tempore existentes, eosdem Scholares ad dictos gradus promoveré, illorumque solita insignia sibi impendere, necnon quoties opus fuerit Lectores illuc conducere, sibique lectores assigna­re, et de silariis competentibus, dummodo ad hoc facultates suppetant, providere, ac statutal et ordinationes desuper ad instar Universitatum praedictarum condere, illa­que mutare, corrigere, et reformare, aliaque in praemissis, et circa ea neccessaria, et opportuna, prout eis videbitur, facere possint, statuere, et ordinare, aliasque super his opportune providere de benignitate Apostolica dignaremur.  Nos Provincialem, Priorem, et Fratres, praefatos, et eorum singulos specialibus favoribus, et gratiis prosequi vo­lentes, et a quibusvis excomunicat;onis, suspensiones et Interdicti, aliisque Ecclesiasticis sententiis, censuris, et poenis a jure, vel ab homine, quavis occasione, vel causa latis, si quibus quomodolibet innodati existunt, ad affectum praesentium duntaxat conse­quendum harum serie absolventes, et absolutos fore consentes, hujusmodi supplicationi­bus inclinati, in eadem Civitate unam siriiilem Universitatem Doctorum, Magistrorum, et Scholarium ad instar dictar Universitatis de Alcala, quae per unum Regentem, seu Rectorem nuncupandum regi, et gobernari debeat, Apostolica auctoritate praefata teno­re praesentium, crigimus, et instituimus, cuodque illius Scholares tam saeculares, quam Ordinum quorumeunque Regulares, undecunque venientes, inibi in quacunque licita tam,in, literarum facultate, eorum cursibus peractis, aliasque servatis servandis, prout moris est in Universitatibus praedictis, ad Baccalaureatus, et Licentiae, ac Doctoratus, et Magisterii Gradus hujusmodi praevio tamen debito examine, et assistentibus ibidem in eadem facultate quatuor Doctoribus, per Priçrem, ac dictae Universitatis Sancti Do­minici Regentem, praefatos, pro tempore, nominatis, seu deputatis, et illorum votis iu­ratis se promoveré facere, illorumque solita insignia recipere necnon Doctores, et illis non existentibus Regens, vel Episcopus Sancti Dominici praefati cosdem scholares, ad dictos Gradus promoveré, illorumque solita insignia sibi impendere, ac quoties Opus fuerit, illuc lectores conducere, sibique lecciones assignare, ac de salariis competentibus, dummodo ipsorum Universitatis Sancti Dominici facultates suppetant, providere; nec­non stattita, et ordinationes desuper ad instar universitatum praedectarum condere, illaque mutare, corrigere, et reformare, aliaque in praemissis, et circa ea necessario et opportuna, prout cis videbitur, facere libere, et licite possint, et valcant, auctoritate, ct tenore praedictis, statuimus, et ordinamus; et insuper quibusvis Baccalaureis, Licen­tiatis, Doctoribus et Magistris in ipsa Universitate Sancti Dominici ad dictos gradus res­pective pro tempore promotis, quod omnibus et singulis tirivilegiis, indultis, immuni­tatibus, exemptionibus, libertatibus, favoribus et gratiis, quibus tam in de Alcala, quam Salmanticen, seu alia quacunque dictorum Regnorum Universitate, itixta illius ritus, et mores, ad singulos Gradus praedictos respective promoti utuntur, potiuntur, et gau­dent, seu uti, potiri, et gaudere paterunt quomodolibet in futurum, uti, potiri, et gau­dere, similiter libere, et licite valeant, auctoritate, et tenore praemissis concedimus, et indulgemus.  Non obstantibus Apostolicis, ac in Provincialibus, et Synodalibus Concilliis editis, generalibus vol specialibus constitutionibus, et ordinationibus, privilegias quoque, indultis, et litteris Apostolicis Universitatibus Regnorum hujusmodi, et illarum singulis, sub quacunque verborúm forma, etiam motu proprio, concessis, confirmatis, et innova­tis, ac Regnorum eorundem Pragmaticis sanctionibus, et statutis municipalibus, etiam confirmatione ADostolica, vel quavis firmitate alia roboratis: quibus omnibus, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, eorumque totis tenoribus specialis, specifi­ca, expresa, et individua, non autem per clausuras generales idem importantes, mentio, seu quaevis alia expressio habenda, aut exquisita forma servanda foret, et in eis cavea­tur expressc, quod iilis nullatenus derogari posint, illorum omnium tenores, ac si de verbo ad verbum insererentur praesentibus pro sufficienter expressis, ac modos, et for­mas ad id servgndos pro individuo servatis habentes, illis alias in suo robore perman­suris, hac vice duntaxat specialiter, et expresse derogamos, ceterisque contrarias quibus­cunque.  Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostrae absolutionis, erectionis, institutonis, stgtitti, ordinitionis, concessionis, indulti, erogationis et voluntatis infrin­gere, vel ei ausu temerario contraire.  Si quis autem hoc attentate praesumpserit, in­dignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, et Pauli, Apostolorum ejus se noverit incursurum.  Datus Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Quingentesimo Trigesimo Octavo, quinto Kalendas Novembris, Pontificatus nostri Anno quarto.

 

Diperkenankan untuk mengutip sebagian atau seluruhnya isi materi dengan mencantumkan sumber http://www.imankatolik.or.id